Veli Bilgilendirme Portalı Nedir?

Veli bilgilendirme portalı velinin öğrencisinin kurum içi performanslarını, ödev takibini, yoklama takibini ve öğretmenlerinin öğrenciyle ilgili almış olduğu bilgileri görüntüleyebildiği ve öğrencisiyle ilgili detaylı raporlara erişebildiği portaldır.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

Veli bilgilendirme portalında; Veli, kendisine verilecek kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yaparak öğrenciye ait
kuruma gelip gelmediği günleri gösteren yoklama raporlarına ulaşabilir, öğrencinin yapıp yapmadığı ödevlerini
kontrol edebilir, Öğretmenin öğrenci hakkında yazdığı notlarını inceleyebilir.

Online Ödev Takip

Öğrenci & Takip

Öğrenciye verilmiş ödevleri ve bu ödevleri öğrencinin yapıp yapmadığını raporlayan modüldür.

Online Yoklama Takip

Öğrenci & Takip

Öğrencinin derslere gelip gelmediğini, veya geç kaldıysa ne kadar geç kaldığını raporlayan modüldür.

Öğretmen Notları

Öğrenci & Takip

Öğrencinin ders içi performansları ve katılmış olduğu deneme sınavlarıyla ilgili notların görüntülendiği modüldür.