Öğretmen Portalı

Öğretmen portalı nedir?

Öğretmen portalı kurumunuzda görev yapan öğretmenlerin online yoklama alabilmesini, öğrencilere vermiş olduğu ödevleri sistem üzerinden kontrol edebilmesini, haftalık danışmanlık aramalarının sisteme kaydedilmesini ve geriye dönük olarak takiplerinin yapılmasını sağlar.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

Öğretmen portalı öğretmenlerin kurum içi günlük ve haftalık görevlerini takip edebilmelerini sağlamakla beraber
öğretmenlerin sisteme girmiş olduğu verilerin veliler tarafından izlenebilmesinide sağlar.

Online Yoklama Sistemi

Öğrenci & Takip

Öğretmenlerinize vermiş olduğunuz kullanıcı adı ve şifrelerle, ders içerisinde yoklamalarını sistem üzerinden alırlar.

Online Ödev Sistemi

Öğrenci & Takip

Öğretmenler, öğrencilere sistem üzerinden ödev verip bu takiplerini sistem üzerinden takip eder ve kontrollerini yaparlar

Danışmanlık Aramaları

Öğrenci & Takip

Öğretmenlerimiz, danışmanlığı yaptığı öğrencilerin velilerini belirli periyotlarla arayarak sistem üzerine kaydederler.