ÖĞRETMEN PORTALI

Öğretmen portalı nedir?

Öğretmen portalı kurumunuzda görev yapan öğretmenlerin online yoklama alabilmesini, öğrencilere vermiş olduğu ödevleri sistem üzerinden kontrol edebilmesini, haftalık danışmanlık aramalarının sisteme kaydedilmesini ve geriye dönük olarak takiplerinin yapılmasını sağlar.

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

Öğretmen portalı öğretmenlerin kurum içi günlük ve haftalık görevlerini takip edebilmelerini sağlamakla beraber öğretmenlerin sisteme girmiş olduğu verilerin veliler tarafından izlenebilmesinide sağlar.

Online Yoklama Sistemi

Öğretmenlerinize vermiş olduğunuz kullanıcı adı ve şifrelerle, ders içerisinde yoklamalarını sistem üzerinden alırlar.

Online Ödev Sistemi

Öğretmenleriniz verdikleri ödevlerin takiplerini sistem üzerinden takip eder ve kontrollerini yaparlar

Danışmanlık Aramaları

Öğretmenlerimiz, danışmanlığı yaptığı öğrencilerin velilerini belirli periyotlarla arayarak sistem üzerine kaydederler.